ஏழையின் சிரிப்பில்
#240 4.9(38)
உண்மைக் கதைகள்
சில காலங்களில் காதல்
#382 4.8(17)
காதல்
தடயம்
#371 5(17)
சாகசம்
பாலைவன முத்தங்கள்
#154 4.9(63)
காதல்
கல்யாண சமையல் சாதம்
#265 4.9(30)
உண்மைக் கதைகள்
மலையின் அரசி
#792 5(2)
காதல்
பூவிதழ் சருகுதே
#407 5(15)
பெண்மையக் கதைகள்
முனியப்பத்தா
#84 4.8(106)
பெண்மையக் கதைகள்
வாழ்க்கை பயணம்
#354 4.8(20)
கற்பனை
இன்னார்க்கு இன்னார் என்று
#624 4.2(6)
காதல்
தந்தையின் ஆசை மகனின் ஏக்கம்....
#703 5(3)
உண்மைக் கதைகள்
யுகபுருஷன்
#700 5(3)
கற்பனை
அன்பிற்கும் உண்டோ!
#179 5(53)
கற்பனை
கதவைத் தட்டும் கரங்கள் - திகில் கதை
#680 4.8(4)
த்ரில்லர்