யார் கடவுள்
#583 4.9(7)
கற்பனை
ஒரு காதலனின் கதை
#595 5(6)
காதல்
பபுள்கம்
#270 4.8(30)
உண்மைக் கதைகள்
மண(ன)ம்
#746 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
குப்பைத் தொட்டி சாமி
#747 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
மேரியின் முத்தம்
#264 4.8(32)
பெண்மையக் கதைகள்
இறுதியாத்திரை
#319 5(23)
உண்மைக் கதைகள்
நீலநிறம்
#210 4.9(44)
உண்மைக் கதைகள்
"மாமியார் இல்லாத வீடு"
#832 4(2)
பெண்மையக் கதைகள்
ஜீவமித்ரன்
#480 4.7(11)
காதல்
அந்த மூன்று நாட்கள்...
#137 5(66)
பெண்மையக் கதைகள்
அப்பா
#758 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
கால முரணிலையின் ஆயுதங்கள் (Weapons of Time Paradox)
#140 4.9(66)
அறிவியல் புனைவு
கடாரன்
#827 4(2)
உண்மைக் கதைகள்