உயிர்த் தோழி
#507 4.6(10)
த்ரில்லர்
அரக்கன்
#46 4.9(189)
கற்பனை
நிர்வாணம்
#838 3(2)
கற்பனை
ஆகஸ்ட் 99
#689 4.3(4)
சிறார் இலக்கியம்
வாசகன்
#78 4.9(107)
நகைச்சுவை
கல்லு
#722 5(3)
கற்பனை
தூரத்தில் வீசியெறிந்த பிரம்பு
#799 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
பயமோ பயம்
#235 4.7(40)
உண்மைக் கதைகள்
ஒரு அகதியின் கடிதம்
#521 4.9(9)
சரித்திரக் கதைகள்
இனிய இம்சையே
#424 5(14)
காதல்
கொம்பன்
#427 4.9(14)
கற்பனை
யார் குழந்தை?
#755 5(2)
கற்பனை
என்னை விட்டுப் போகாதே ..
#273 5(29)
பெண்மையக் கதைகள்
இசையின் கூழாங்கல்
#651 4.6(5)
காதல்