பைத்தியகாரிச்சி.
#770 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
முதல் பா(ர்)வை
#591 4.6(7)
உண்மைக் கதைகள்
மாய நகரம்..
#673 5(4)
அமானுஷ்யம்
மெழுகுவர்த்தி
#465 5(11)
மர்மம்
கருவேலக் கனவுகள்
#561 4.6(8)
கற்பனை
மரண வேதனை
#499 4.9(10)
கற்பனை
புருஷ்
#630 5(5)
காதல்
"சரோஜா அப்படித்தான்"!!
#562 4.5(8)
உண்மைக் கதைகள்
மாடிக்கு வந்த பா(ம்)பு
#711 5(3)
கற்பனை
வெம்பல்
#712 5(3)
கற்பனை
பாச வெறியன்
#491 5(10)
பயண இலக்கியம்
லோராண்டியும் லோகேஸ்வரியும்
#605 5(6)
நகைச்சுவை
நேர்மையின் பரிசு
#714 5(3)
உண்மைக் கதைகள்
கிராமத்தை நோசிப்போம்
#716 5(3)
கற்பனை