வெ(ட்டி)ற்றியின் காதல்
#592 4.4(7)
பதின்பருவக் கதைகள்
நீலா
#610 4.8(6)
காதல்
அந்த நாட்கள் - பெண்ணகராதி
#543 5(8)
பெண்மையக் கதைகள்
சின்னச் சின்ன கண்ணிலே
#385 5(16)
உண்மைக் கதைகள்
காவல் தெய்வம்
#395 4.9(16)
கற்பனை
தந்தையின் ஆசை மகனின் ஏக்கம்....
#703 5(3)
உண்மைக் கதைகள்
வாழ்நாள் கழிந்தது – மகா. கவி அரசன்
#669 5(4)
காதல்
இசையின் கூழாங்கல்
#651 4.6(5)
காதல்
தாயை சபித்த நிமிடங்கள்
#433 5(13)
உண்மைக் கதைகள்
காலாந்தகன்
#375 4.9(17)
சிறார் இலக்கியம்
தந்தை மகற்காற்றும்....
#282 4.7(29)
சாகசம்
பைத்தியகாரிச்சி.
#770 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
முதல் பா(ர்)வை
#591 4.6(7)
உண்மைக் கதைகள்
மாய நகரம்..
#673 5(4)
அமானுஷ்யம்