வெம்பல்
#712 5(3)
கற்பனை
பாச வெறியன்
#491 5(10)
பயண இலக்கியம்
லோராண்டியும் லோகேஸ்வரியும்
#605 5(6)
நகைச்சுவை
நேர்மையின் பரிசு
#714 5(3)
உண்மைக் கதைகள்
கிராமத்தை நோசிப்போம்
#716 5(3)
கற்பனை
சட்டம் தன் கடமையை செய்யும்
#653 4.4(5)
உண்மைக் கதைகள்
சமாதானம்
#632 5(5)
கற்பனை
என் காதல் தேவதையே
#560 4.8(8)
காதல்
கோதுமை இட்லி
#533 4.6(9)
பெண்மையக் கதைகள்
இளவேனில்
#577 5(7)
காதல்
கழுவேற்ற வதம்
#633 5(5)
பெண்மையக் கதைகள்
மலையின் அரசி
#792 5(2)
காதல்
சூழல் சிதைக்கிறது
#718 5(3)
கற்பனை
கந்தனின் மிட்டாய்கள்
#634 5(5)
உண்மைக் கதைகள்