நிமலனின் ஶ்ரீவள்ளி
#557 4.8(8)
கற்பனை
பத்தாம் வகுப்பு
#659 5(4)
பதின்பருவக் கதைகள்
இதயம்
#912 4(1)
கற்பனை
ரோஐh மலரும் தேனீயும்
#555 4.9(8)
சிறார் இலக்கியம்
முத்தம்
#636 5(5)
காதல்
தூரிகைக்காரி
#259 5(32)
கற்பனை
நிர்மலா
#863 5(1)
பெண்மையக் கதைகள்
அப்பத்தாவும் பேத்தியும்
#403 4.8(16)
பெண்மையக் கதைகள்
நெஞ்சோடு கலந்திடு
#616 4.7(6)
காதல்
ஜடம்
#867 5(1)
திகில்
வேண்டா பிள்ளை
#811 4.5(2)
உண்மைக் கதைகள்
Delivery/டெலிவரி
#600 5(6)
திகில்
மாய நகரம்..
#673 5(4)
அமானுஷ்யம்
வயதுக்கு மரியாதை.
#797 5(2)
கற்பனை