ஊசல்
#431 4.8(14)
மர்மம்
..குவளையினுள் நீர்..
#422 4.7(15)
உண்மைக் கதைகள்
அந்த அழகாக மணம்
#637 5(5)
கற்பனை
நிலாச்சோறு
#684 4.5(4)
காதல்
நெஞ்சோடு கலந்திடு
#616 4.7(6)
காதல்
சட்டையின் சேட்டை
#760 5(2)
காதல்
என் பெயர் பூர்ணசந்திரன்
#607 5(6)
அறிவியல் புனைவு
ரசனைக்கு நான் பொறுப்பு
#631 5(5)
உண்மைக் கதைகள்
முத்தாண்டி
#881 5(1)
பதின்பருவக் கதைகள்
வரதட்சணை தந்த வெகுமதி
#323 5(23)
பெண்மையக் கதைகள்
பத்தாம் வகுப்பு
#659 5(4)
பதின்பருவக் கதைகள்
கல்லெல்லாம் மாணிக்கக் கல்லாகுமா ?
#405 5(15)
உண்மைக் கதைகள்
முற்பகல் செய்யின்...
#625 5(5)
பெண்மையக் கதைகள்
ரகசிய ஆண்மை
#826 4(2)
பதின்பருவக் கதைகள்