யாரோ யாரோடு யாரோ
#355 4.8(20)
காதல்
கனவா விதியா
#805 5(2)
கற்பனை
செகப்பி!!!
#189 4.8(51)
பெண்மையக் கதைகள்
இதயம்
#912 4(1)
கற்பனை
தூண்களற்ற மண்டபம்
#696 5(3)
பயண இலக்கியம்
கிழிஞ்ச கதவு
#505 4.8(10)
பெண்மையக் கதைகள்
இன்னார்க்கு இன்னார் என்று
#624 4.2(6)
காதல்
அகரம் காலனி அடிமை
#486 5(10)
உண்மைக் கதைகள்
மறக்க முடியுமா
#572 5(7)
காதல்
தாய் மண்
#368 4.9(18)
கற்பனை
நித்தமும் நீதானடி சகியே!
#274 4.9(29)
பெண்மையக் கதைகள்
ஒர் இரவு
#796 5(2)
காதல்
முதன் முதல் பறந்த பறவை
#250 5(34)
உண்மைக் கதைகள்
குருவாயூர் கேசவன்
#642 5(5)
உண்மைக் கதைகள்