மாய நகரம்..
#673 5(4)
அமானுஷ்யம்
பிக்பாக்கெட் ஜாக்கிரதை - கா.சு.வேலாயுதன்
#578 5(7)
உண்மைக் கதைகள்
அம்மா என்றுமே அதிசயம் தான்
#421 4.8(15)
பெண்மையக் கதைகள்
வயதுக்கு மரியாதை.
#797 5(2)
கற்பனை
காத்தவராயன்
#743 5(2)
நகைச்சுவை
மனைவி
#646 4.8(5)
காதல்
கடன்
#150 4.9(64)
பெண்மையக் கதைகள்
குப்பை விஞ்ஞானி
#756 5(2)
பயண இலக்கியம்
அவன் முடி'வெடுத்தான்
#909 5(1)
காதல்
சுருளி.
#705 5(3)
உண்மைக் கதைகள்
சேலஞ்ச் எப்.எம்
#435 5(13)
அறிவியல் புனைவு
வரதட்சணை தந்த வெகுமதி
#323 5(23)
பெண்மையக் கதைகள்
chella pirani
#660 5(4)
பயண இலக்கியம்
"ஆவி காயின்"
#668 5(4)
அமானுஷ்யம்