ஆக்கிரமிப்பு
#406 5(15)
பயண இலக்கியம்
அவன் முடி'வெடுத்தான்
#909 5(1)
காதல்
கடவுளின் கணக்கு
#438 5(13)
பெண்மையக் கதைகள்
ஒரு உயிர்
#528 4.8(9)
கற்பனை
வலி
#481 4.7(11)
உண்மைக் கதைகள்
மாறியது நெஞ்சம்
#238 4.9(38)
காதல்
இருமனம்
#316 4.9(24)
உண்மைக் கதைகள்
Delivery/டெலிவரி
#600 5(6)
திகில்
கூடாநட்பு
#808 4.5(2)
கற்பனை
என் காதல் தேவதையே
#560 4.8(8)
காதல்
ஓம் சிங்
#553 4.9(8)
அரசியல்
சர்ப்ரைஸ் சர்ப்ரைஸ்
#502 4.9(10)
காதல்
தரிசனம்
#665 5(4)
பதின்பருவக் கதைகள்
இராஜாளி
#907 5(1)
அறிவியல் புனைவு