நித்தமும் நீதானடி சகியே!
#274 4.9(29)
பெண்மையக் கதைகள்
எதிரிக்கும் உதிரிக்கும் வெடி வைப்போம்....
#304 5(25)
த்ரில்லர்
அழகிற்கு நிறமேதடி
#300 4.8(26)
பெண்மையக் கதைகள்
முல்லை கொடி
#793 5(2)
காதல்
நடுநிசி நாயகி
#802 5(2)
அமானுஷ்யம்
நல்லதோர் வீணை செய்தே..
#612 4.7(6)
சிறார் இலக்கியம்
உலகத்தின் முடிவில் நடக்கும் உரையாடல்கள்
#709 5(3)
அறிவியல் புனைவு
ஒரு உயிர்
#528 4.8(9)
கற்பனை
மடிப் பூக்கள்
#412 4.9(15)
காதல்
குப்பை விஞ்ஞானி
#756 5(2)
பயண இலக்கியம்
ஒரு ஊர் பிறந்த கதை
#446 4.8(13)
உண்மைக் கதைகள்
இவள் ஒரு இல்லத்தரசி
#329 5(22)
பெண்மையக் கதைகள்
"மாமியார் இல்லாத வீடு"
#832 4(2)
பெண்மையக் கதைகள்
'You are the Only one here'
#740 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்