அந்த அழகாக மணம்
#637 5(5)
கற்பனை
உலாத்திய உழவனின் உள்ளம்
#460 4.8(12)
உண்மைக் கதைகள்
ஒரு உயிர்
#528 4.8(9)
கற்பனை
மடை திறந்து
#315 4.7(25)
கற்பனை
பாச வலையில்...
#580 5(7)
கற்பனை
நெஞ்சோடு கலந்திடு
#616 4.7(6)
காதல்
50 ரூபாயும், 3900 ரூபாயும்
#658 4.2(5)
உண்மைக் கதைகள்
வாழ்க்கை ஜன்னல்
#487 5(10)
பயண இலக்கியம்
ரோஐh மலரும் தேனீயும்
#555 4.9(8)
சிறார் இலக்கியம்
90s-kid
#552 4.3(9)
அறிவியல் புனைவு
கார்ப்பரேட் கிளாடியேட்டர்
#472 4.4(12)
சாகசம்
வரதட்சணை தந்த வெகுமதி
#323 5(23)
பெண்மையக் கதைகள்
கரும்பன்
#817 4(2)
சாகசம்
என் பெயர் பூர்ணசந்திரன்
#607 5(6)
அறிவியல் புனைவு