தாயின் வளர்ப்பு
#736 4(3)
கற்பனை
90s-kid
#552 4.3(9)
அறிவியல் புனைவு
அந்த அழகாக மணம்
#637 5(5)
கற்பனை
கதை எழுதிய திருடன்
#335 5(21)
உண்மைக் கதைகள்
பத்தாம் வகுப்பு
#659 5(4)
பதின்பருவக் கதைகள்
வாழ்க்கை ஜன்னல்
#487 5(10)
பயண இலக்கியம்
வரதட்சணை தந்த வெகுமதி
#323 5(23)
பெண்மையக் கதைகள்
மடை திறந்து
#315 4.7(25)
கற்பனை
ஒரு உயிர்
#528 4.8(9)
கற்பனை
எதிரிக்கும் உதிரிக்கும் வெடி வைப்போம்....
#304 5(25)
த்ரில்லர்
நெஞ்சோடு கலந்திடு
#616 4.7(6)
காதல்
அந்த ஒரு நொடி
#467 5(11)
உண்மைக் கதைகள்
ரோஐh மலரும் தேனீயும்
#555 4.9(8)
சிறார் இலக்கியம்
தவறான தவறுகள்
#397 4.8(16)
உண்மைக் கதைகள்