முதன் முதல் பறந்த பறவை
#250 5(34)
உண்மைக் கதைகள்
ஒர் இரவு
#796 5(2)
காதல்
காலவரையறையற்ற காத்திருப்பு
#779 5(2)
பயண இலக்கியம்
குருவாயூர் கேசவன்
#642 5(5)
உண்மைக் கதைகள்
காதல் கிளுகிளுப்பை
#854 5(1)
திகில்
யாரோ ஒருவன்
#579 5(7)
உண்மைக் கதைகள்
காளிக்கோயில்.
#872 5(1)
திகில்
ஒரு காதலனின் கதை
#595 5(6)
காதல்
சாதி மதம்
#719 5(3)
உண்மைக் கதைகள்
கதை சொல்லி தேவதை
#683 4.8(4)
சிறார் இலக்கியம்
தவறான தவறுகள்
#397 4.8(16)
உண்மைக் கதைகள்
காதல்... கானல் நீர்!
#228 4.7(42)
கற்பனை
நினைவுச் சுழற்சி
#506 4.6(10)
கற்பனை
முதல் பா(ர்)வை
#591 4.6(7)
உண்மைக் கதைகள்