விரல் தேடும் புல்லாங்குழல்
#96 4.8(96)
காதல்
மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது!!
#187 4.9(51)
உண்மைக் கதைகள்
மூதன்னையரின் கதைகள்
#242 4.9(37)
உண்மைக் கதைகள்
நேரச் சிதறல்
#373 4.9(17)
உண்மைக் கதைகள்
அதிசயமா ? அனுக்கிரகமா !
#694 5(3)
கற்பனை
நிலாச்சோறு
#684 4.5(4)
காதல்
உதயன்
#497 4.9(10)
கற்பனை
தன் - நலம்
#343 4.9(21)
கற்பனை
கிடைத்தும் தொலைந்தவள்!
#588 4.9(7)
பதின்பருவக் கதைகள்
கொலையாளி..!!
#51 4.8(185)
த்ரில்லர்
பிரிதல்
#803 3.3(3)
சாகசம்
காட்டு தீ
#547 5(8)
உண்மைக் கதைகள்
ஒரு ரூபாய் இட்லியும், துளி விஷமும்... கா.சு.வேலாயுதன்
#158 4.8(63)
பெண்மையக் கதைகள்
பிக்பாக்கெட் ஜாக்கிரதை - கா.சு.வேலாயுதன்
#578 5(7)
உண்மைக் கதைகள்