பஜ்ஜி, சொஜ்ஜி
#101 4.8(93)
நகைச்சுவை
கருணையின் மறுபக்கம்
#874 5(1)
பெண்மையக் கதைகள்
மாற்றாந்தாய்
#223 4.9(41)
பெண்மையக் கதைகள்
செம்பவளம் - கொரியாவில் ஒரு தமிழ் இளவரசி
#426 5(14)
சரித்திரக் கதைகள்
தொற்றில் கற்றது
#904 5(1)
பெண்மையக் கதைகள்
காதலும் கம்யூனிசமும்
#313 5(24)
அரசியல்
தாய் மண்
#368 4.9(18)
கற்பனை
வலி
#481 4.7(11)
உண்மைக் கதைகள்
இவள் ஒரு இல்லத்தரசி
#329 5(22)
பெண்மையக் கதைகள்
திருத்தக்கசெல்வம்
#479 4.8(11)
மர்மம்
முத்தாண்டி
#881 5(1)
பதின்பருவக் கதைகள்
கிளிநொச்சி, கிரிமினல் கிஷோர்
#322 5(23)
கற்பனை
எனை மாற்றும் காதலே...!!
#347 5(20)
காதல்
காதல் வாகனம்
#341 4.9(21)
பதின்பருவக் கதைகள்