சங்கிலியா.. அட்டியலா..
#212 5(43)
காதல்
சாதா ரணமல்ல சாதரணமல்ல
#411 4.9(15)
கற்பனை
காதல் தேவதை.
#911 5(1)
காதல்
தாய்மை
#135 4.9(68)
பெண்மையக் கதைகள்
குருவாயூர் கேசவன்
#642 5(5)
உண்மைக் கதைகள்
நிழல்
#410 5(15)
அமானுஷ்யம்
மனை(ஆ)வி
#90 4.9(101)
பெண்மையக் கதைகள்
கருணையின் மறுபக்கம்
#874 5(1)
பெண்மையக் கதைகள்
மாற்றாந்தாய்
#223 4.9(41)
பெண்மையக் கதைகள்
செம்பவளம் - கொரியாவில் ஒரு தமிழ் இளவரசி
#426 5(14)
சரித்திரக் கதைகள்
தொற்றில் கற்றது
#904 5(1)
பெண்மையக் கதைகள்
காதலும் கம்யூனிசமும்
#313 5(24)
அரசியல்
தாய் மண்
#368 4.9(18)
கற்பனை
வலி
#481 4.7(11)
உண்மைக் கதைகள்