கடைசி கடிதம்
#509 4.5(10)
உண்மைக் கதைகள்
நீயும் நானும் நாமாவோம்
#68 4.9(123)
பெண்மையக் கதைகள்
அன்பு தாத்தாவுக்கு
#346 5(20)
உண்மைக் கதைகள்
அன்பான வேண்டுகோள்
#582 4.9(7)
பதின்பருவக் கதைகள்
காத்தவராயன்
#743 5(2)
நகைச்சுவை
நினைவெல்லாம் நீயே
#133 4.8(72)
பெண்மையக் கதைகள்
சாக்காடு
#908 5(1)
உண்மைக் கதைகள்
அசுரன், யுவதி மற்றும் லாக்டவுன்
#639 5(5)
பெண்மையக் கதைகள்
நம் சமூகம் நம் பொருப்பு
#496 5(10)
த்ரில்லர்
பிருந்தா தேவி.
#903 5(1)
காதல்
கெளரவம்.
#900 5(1)
காதல்
தண்டம் @ தண்டபாணி
#898 5(1)
கற்பனை
புன்னகை
#220 5(41)
காதல்
இங்கேயும் ஒரு கதை.
#893 5(1)
காதல்