கொடி காத்த ராமன்..
#721 5(3)
நகைச்சுவை
ஆனந்த நினைவுகள்
#64 4.8(144)
காதல்
செந்தமிழ்
#915 4(1)
காதல்
விதவை பெண்ணின் வீடு
#587 4.9(7)
உண்மைக் கதைகள்
நண்பனது அப்பா
#12 5(758)
கற்பனை
Jodi Pura
#41 4.9(201)
பயண இலக்கியம்
ஒரு கேள்வி!
#920 2(1)
கற்பனை
மாய நகரம்..
#673 5(4)
அமானுஷ்யம்
பதிலை எதிர்பாரா கேள்வி
#345 5(20)
பெண்மையக் கதைகள்
வீரா
#451 5(12)
உண்மைக் கதைகள்
நல்லதோர் வீணை செய்தே..
#612 4.7(6)
சிறார் இலக்கியம்
சூல்
#93 4.9(94)
பதின்பருவக் கதைகள்
கனா காணும் காவலன்
#531 4.7(9)
திகில்
அம்மாவுக்கு கல்யாணம்!
#226 4.9(41)
பெண்மையக் கதைகள்