ஸ்ரீ ஸ்ரீ
#49 5(183)
அமானுஷ்யம்
நாசுக்கு
#55 5(160)
கற்பனை
பிள்ளைக்கும் காசு
#28 5(319)
பெண்மையக் கதைகள்
Jodi Pura
#41 4.9(201)
பயண இலக்கியம்
அந்தாதி
#27 5(327)
காதல்
ராணி மாதிரி
#36 5(220)
பெண்மையக் கதைகள்
கனவில் பூத்த மலரே
#63 5(141)
பெண்மையக் கதைகள்
நெஞ்சு விடு தூது
#35 4.9(222)
காதல்
லீகார் - ஒரே ஒரு கார்
#88 4.9(100)
அறிவியல் புனைவு
மர்ம கடிதம்
#76 4.9(113)
த்ரில்லர்
உரி
#67 4.9(130)
பதின்பருவக் கதைகள்
மௌட்டியம்
#110 4.9(82)
பெண்மையக் கதைகள்
சொப்பு
#42 5(196)
பெண்மையக் கதைகள்
காட்சிப்பிழையாயின்.. செவி கேள் !!!
#33 4.8(256)
கற்பனை