உயிர்வாதம்
#97 4.9(93)
அறிவியல் புனைவு
ஜோயல்
#80 5(106)
காதல்
பிரசிடெண்டு
#32 4.9(288)
பெண்மையக் கதைகள்
ஜனனி நவீனின் - வரமே சாபமாய்
#48 4.9(189)
பெண்மையக் கதைகள்
சீக்ரெட் ரும்
#37 5(217)
கற்பனை
நட்பு...
#98 5(91)
உண்மைக் கதைகள்
பசி
#44 4.9(196)
உண்மைக் கதைகள்
நான்... நாம்...
#38 4.9(205)
சிறார் இலக்கியம்
முனியப்பன்-தூய்மைபணியாளர்
#40 4.9(204)
கற்பனை
ஆட்டுப்பாலும், அடுப்புக்கரியும்!
#102 5(90)
உண்மைக் கதைகள்
தீட்டுச் சுவடுகள்
#65 4.9(139)
பெண்மையக் கதைகள்
கொலையாளி..!!
#51 4.8(185)
த்ரில்லர்
உத்வேகம்
#60 4.9(147)
உண்மைக் கதைகள்
பெரிய கருப்பு
#70 5(118)
அமானுஷ்யம்