கங்கா
#26 5(346)
உண்மைக் கதைகள்
காளி குமாரி மனையகத் தலைவி
#14 4.9(650)
பெண்மையக் கதைகள்
நோய்
#24 5(389)
காதல்
தனிமையில் காதல் பயணம்
#57 4.9(158)
பயண இலக்கியம்
தனிஒருவன்
#43 5(193)
சாகசம்
காண்
#39 4.9(205)
உண்மைக் கதைகள்
அரண்
#22 4.9(454)
கற்பனை
விடுதியில் தற்கொலை
#113 4.8(82)
த்ரில்லர்
மௌனத்தின் பின்னால்
#31 4.9(296)
காதல்
இரவு வேட்டை
#23 5(395)
த்ரில்லர்
உறவுக்கு கை கொடுப்போம்
#34 4.9(233)
கற்பனை
வெண்ணிலா
#21 4.8(485)
பெண்மையக் கதைகள்
அரக்கன்
#46 4.9(189)
கற்பனை
ஹெல்மெட்
#10 5(816)
த்ரில்லர்