வாரிசு..!!
#311 4.8(25)
த்ரில்லர்
காதல் சொன்ன கணமே
#312 5(24)
காதல்
காதலும் கம்யூனிசமும்
#313 5(24)
அரசியல்
நிமலம்
#314 5(24)
கற்பனை
மடை திறந்து
#315 4.7(25)
கற்பனை
இருமனம்
#316 4.9(24)
உண்மைக் கதைகள்
பேச்சிக்கனி
#317 4.8(24)
உண்மைக் கதைகள்
குருத்ரோஹம்
#318 5(23)
உண்மைக் கதைகள்
இறுதியாத்திரை
#319 5(23)
உண்மைக் கதைகள்
என் மோனலிசா
#320 5(23)
காதல்
ரோம கரங்கள்
#321 5(23)
கற்பனை
கிளிநொச்சி, கிரிமினல் கிஷோர்
#322 5(23)
கற்பனை
வரதட்சணை தந்த வெகுமதி
#323 5(23)
பெண்மையக் கதைகள்
ஊழ்வினை
#324 4.8(24)
உண்மைக் கதைகள்