நாகக்கன்னி
#325 4.5(25)
கற்பனை
என் கனவுகளே
#326 4.5(25)
பெண்மையக் கதைகள்
தீர்த்தக்கரை ஓரத்திலே
#327 4.3(26)
காதல்
நிழலாய் நானிருப்பேன்
#328 4.8(23)
அமானுஷ்யம்
இவள் ஒரு இல்லத்தரசி
#329 5(22)
பெண்மையக் கதைகள்
ச்சாய்ஸ்
#330 5(22)
கற்பனை
இறந்த காலத்தில் நிகழ்
#331 5(22)
சரித்திரக் கதைகள்
ஓய்வு
#334 4.9(22)
பெண்மையக் கதைகள்
ஒரு சிறுமியின் கனவு
#336 5(21)
உண்மைக் கதைகள்
விழித்திரு ஜனங்களே...
#337 5(21)
கற்பனை
மிதுன் சக்கரவர்த்தி
#338 5(21)
பயண இலக்கியம்
அண்ணா நூலகம்
#339 5(21)
கற்பனை
நான் வரட்டுமா
#340 4.9(21)
உண்மைக் கதைகள்
காதல் வாகனம்
#341 4.9(21)
பதின்பருவக் கதைகள்