வகைமை

அவள் மெல்லிடை உரசிய சேலை முந்தானையின் பட்டுநூல் சாகா வரம் பெ  மேலும் வாசிக்க...
249 1 பிடித்தமானவை
அவள்
By Moyphus in Poetry
One day I shall wake up, In the world of the dead. My blood would be thin as air, And won't be unusually red. Driving through the inky sky, And passing through the   மேலும் வாசிக்க...
111 0 பிடித்தமானவை
World of the Dead
First Love = ParentsCame into the world, first day of my lifeParents in front of my eyes To hold my finger And welcome me in a world which is bigger Without knowi  மேலும் வாசிக்க...
121 0 பிடித்தமானவை
First Love =Parents
While walking all alone, impenetrable toward life, I did not know when have I stopped in between?  A gorgeous face, when it seized my random eyes  I just could not  மேலும் வாசிக்க...
133 0 பிடித்தமானவை
Act of Love