Join India's Largest Community of Writers & Readers

Ankita Bhatia

பார்வைக்கு மட்டும் எழுத்துக்கள்... (ஹைக்கூ கவிதைகள்)

Books by வினோதன் Strange

ஹைக்கூ கவிதைகளின் அடிப்படை கூட என்ன? என கூட அறியாமல் சிந்தனையின் ஓட்டத்தில் சிதறிய ஆசை புத்தகமாக மாற வேண்டும் என எழுதப்பட்ட சில வார்த்தைகளின் தொகுப்பு இந்த புத்தகம்.


Read More... Buy Now

Dreams To Fulfill

Books by Prachi Barot

The book “Dreams: To Fulfill” is all about different dreams of different people. Writers in this book have expressed their thoughts and feelings about their dreams. Some have written about their own dreams and some have explained the meaning of dreams. This book gave an opportunity to the writers to pour their heart out on their dreams.

Read More... Buy Now

Moral Beauty

Books by Tushita Agrawal

This book is compiled by Tushita Agrawal and is collection of write-ups by some writers about what is true beauty. This book has views and ideas about what is true beauty to some people here.

Read More... Buy Now

Love Nuggets

Books by M. Sandhiya Devi And K. Manoj Prabhu

Love Nuggets


Falling in love is easy. But bumping into someone that can spark your soul is rare. Love is when two people touch each other's souls. Love is reaching dreams together. It does not envy. The person you miss the most when everyone is around is love. Love is the best thing that happened to you. It's the best feeling in this world. Love is pain. Love is emotion. And the combination of all these things is called "Love Nuggets". 
T

Read More... Buy Now

Petty and Pretty

Books by Sinega Khetzia

The Book 'Petty and Pretty' is a bitsy library that features the prettiness in petty things. It holds so many enlightening quotes, meaningful pencil arts, mandela arts & calligraphy. This is a must read Book. I feel satisfied to compile this Book & I assure readers that this is worth buying. My special gratitude to the 70 writers & 20 artists who contributed their amazing work to the Book.

 “One who is faithful in a very little is also faith

Read More... Buy Now

Karab - E - Ehsaas

Books by Sumit Rabari And Aashim Sharma

Karab - E - Ehsaas means Pain Of Feelings.   Everyone is a writer in this world, the only thing require is how you express your feelings, emotions in form of words. Sharing your emotions and turning your emotions into words is the best thing a writer does and what makes them more special. Then why not read it out from the writer's pens itself. About their feelings, emotions, unheard voices which they have inked down in this book Karab E Ehsaas. And a very

Read More... Buy Now

Khamosh Lafz : Rat Ka Unvan

Books by Durgesh Kumar

This anthology is a fiction. The compiler has tried best to edit and
curate the content of the Co-authors and is make plagiarism free.
All the write ups in this book are unique. In this case any
plagiarism detected, neither the compiler, nor the publisher are
responsible. Co-Author will be solely responsible for their own
content.

Read More... Buy Now

fallen leaves

Books by M Sandhiya Devi

Fallen Leaves


Not only the Fallen leaves, but the writer can also ink the mystery of nature. In every change in every falling leaf, there is some pain, story, emotions, and some beauty in it. And that way the writers had told the story of nature using their mesmerizing words. Hope the words from fallen leaves might capture the moment of nature from every nook of the earth and make your reading worthwhile.


Instagram:- Mr.bookie

Read More... Buy Now

Acceptance a key to happiiness

Books by Tushita Agrawal

This book is compiled by Tushita Agrawal a 16 years old girl who suffers from rare disease and had a tough journey towards acceptance in life. In this book every writer has expressed their experiences or about their thoughts on acceptance. Afterall, we want to give the message that acceptance is hardest journey but the destination is beautiful and worth reaching at. 
With love, 
Behcetswarriortushita 

Read More... Buy Now

Dil Ki Boli

Books by Meghal Mevada And Trupti Patel

Dil ki boli. Which is an open mic platform for all writers. We try to provide a good exposure to all type of writers as much as we can. We also organise open mic events, competitions etc. Just a small try to provide a platform to all writers online as well so writer's from different parts of nation can connect to the platform. We have launched this book of the same name so that writers can get connected more to readers through this book. Lot of writers have wr

Read More... Buy Now

Symphonies Of Life

Books by Nisha Anna Joseph

About the book:


“Symphonies of Love” is a lovely collection of poetry picked from our finest set of writers. The theme chosen for our anthology is so common yet fills the void with so much emotions. It manages to capture the beauty of every relationship binded by love. Human life can't exist without love. There lies pure talent in the ability to capture feelings of love and penning it down using mere words, words that can change the mi

Read More... Buy Now

She A Prized Solitaire

Books by Stuti Saxena Singh

She A Prized Solitaire, is a collection of heartwhelming write-ups in form of Poems, Musings, quotes , by ? amazing Writers, Poets, Poetess. 

A cumulative effort by each and every one, to cherish “She” through indepth feelings majestically  framed in words creating beautiful sentences poured with sentiments. 

She, who has Supported Us

She, who, is a source of Inspiration,to Us

She, who always has Motiv

Read More... Buy Now

சிதறிய சிந்தனைகள்

Books by அகிலா நாகராசன்

கவிதைகள், உணர்வுகளை உள்ளடக்கிய ஓர்  பெட்டகம். ஆம் என் உணர்வுகளை மட்டுமே வரிகளாய் கொண்டது இப்புத்தகம். இதில் மனிதம் விரும்பும் என் சிந்தனைகளும், கோபங்களும் அடங்கியிருக்

Read More... Buy Now

Kalam Ki Gunj

Books by Om Prakash Lovevanshi "sangam"

कलम की गूँज पुस्तक में प्रेम और प्रकृति से लेकर देशभक्ति और हिज्र तक के भावों की गूँज कलम के माध्यम से उकेर कर कविताओं में पिरोया गया है।
रचनाकारों के मन के विभिन्न भावों का संग

Read More... Buy Now

लाडो रानी

Books by अंकिता भाटिया

आप जिस पुस्तक को देख रहे हैं, वह एक अनोखी पुस्तक है।
हमारी एंथोलॉजी का शीर्षक "लाडो रानी - डॉटर ए ट्रेजर" है ।
इस संकलन में कवि और कवियत्री  अपने शब्दों के द्वारा अपनी कविता में

Read More... Buy Now

First Love =Parents

By Ankita Bhatia in Poetry | Reads: 99 | Likes: 0

First Love = ParentsCame into the world, first day of my lifeParents in front of my eyes To hold my finger And welcome me in a world which is bigger Without knowing anything the first word I uttered "Ma"The man who hold me in his arms for the first time Was the man whom I call "Dad -My Superher  Read More...

Published on Feb 13,2021 02:30 PM

Edit Your Profile

Maximum file size: 5 MB.
Supported File format: .jpg, .jpeg, .png.
https://notionpress.com/author/