Join India's Largest Community of Writers & Readers

conhantao ducan

Co Nhan Tao
Co Nhan Tao

Cỏ nhân tạo, còn được gọi là thảm cỏ nhựa, cỏ giả, là loại cỏ nhựa, cỏ plastics, được sản xuất từ loại sợi tổng hợp, có cách gọi khác với tên tiếng Anh là Artificial Turf. Cỏ nhân tạo được bắt nguồn từ Hoa Kỳ năm 1960, được hình thành và sản xuất công nghệ cỏ nhân tạo và được áp dụng lần đầu tiên vào sân chuyên chở bóng đá, tiếp sau là áp dụng sân bóng chày và các lĩnh vực về bóng đá.Mãi đến những thập niên tám mươi của thế kỷ trước ởRead More...

Edit Your Profile

Maximum file size: 5 MB.
Supported File format: .jpg, .jpeg, .png.
https://notionpress.com/author/