10 Years of Celebrating Indie Authors

Bang Tai Viet Phat

Băng Tải Việt Phát - Tư vấn ứng dụng - Thiết kế lắp đặt - Phụ kiện băng tải
Băng Tải Việt Phát - Tư vấn ứng dụng - Thiết kế lắp đặt - Phụ kiện băng tải

  Cty CP Băng Tải Việt Phát thiết kế chế tạo các dòng băng tải: PVC, PU, con lăn, cao su, nhựa, xích nhựa, xích inox, xích lưới và bt tự động hóa #bangtaivietphat.Địa chỉ: 134 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh 700000SĐT: 0933235588[link removed][link removed][link removed][link removed][link removed][link removed][link removed][link removed][link removed][link removed][link removed][link removed][link removed][link removed][link removed][link removed][link removed][link removed][link removed][link removed][liRead More...


Edit Your Profile

Maximum file size: 5 MB.
Supported File format: .jpg, .jpeg, .png.
https://notionpress.com/author/