10 Years of Celebrating Indie Authors

datxanhmiendong.social

Đất Xanh Miền Đông
Đất Xanh Miền Đông

Đất Xanh Miền Đông (tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Đất Xanh Miền Đông ) là công ty thành viên của tập đoàn Đất Xanh. Công ty được hành lập vào tháng 6/2019 tại Bình Dương, chỉ với hơn 30 cán bộ nhân viên. Tính đến 2020, Đất Xanh Miền Đông đã có hơn 200 CBNV trên toàn hệ thống, với 1 trụ sở được đặt tại Bình Dương, 3 VP. giao dịch tại: TPHCM, Bình Phước, Đồng Nai.Website: https://datxanhmiendong.co/Địa chỉ: RP67+R3 Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí MinRead More...


Edit Your Profile

Maximum file size: 5 MB.
Supported File format: .jpg, .jpeg, .png.
https://notionpress.com/author/