யுகபுருஷன்
#700 5(3)
கற்பனை
அமிர்தம்
#542 5(8)
அறிவியல் புனைவு
பொய்மையும் வாய்மை இடத்து
#701 5(3)
பெண்மையக் கதைகள்
தலைப்பு: மஹிமாவின் காதல்.
#759 5(2)
காதல்
சாமி&கோ
#849 5(1)
நகைச்சுவை
ஒரு பூமர் சொன்ன கதை
#691 4(4)
அறிவியல் புனைவு
தேடல்
#702 5(3)
கற்பனை
ஊரடங்கு ஊடல்
#554 4.9(8)
காதல்
என்ன நடக்குது?
#851 5(1)
காதல்
தங்க கூண்டு
#853 5(1)
பெண்மையக் கதைகள்
காதல் கிளுகிளுப்பை
#854 5(1)
திகில்
கனவு
#855 5(1)
பயண இலக்கியம்
தந்தையின் பயணம் ...
#857 5(1)
பயண இலக்கியம்
குண்டு பல்பு வெளிச்சம்
#835 3.5(2)
உண்மைக் கதைகள்