வீழ்தல்
#928 0(0)
கற்பனை
கல்வியின் தகுதி
#871 5(1)
உண்மைக் கதைகள்
காளிக்கோயில்.
#872 5(1)
திகில்
கரகாட்டம்
#296 4.7(27)
பெண்மையக் கதைகள்
மர்ம பைகள்...?
#821 4(2)
த்ரில்லர்
மறுவாழ்வு
#822 4(2)
கற்பனை
பண்ணையாரின் மனிதாபிமானம்
#823 4(2)
உண்மைக் கதைகள்
என்றாவது ஒருநாள்
#824 4(2)
காதல்
கருணையின் மறுபக்கம்
#874 5(1)
பெண்மையக் கதைகள்
நவீன சகுனி
#875 5(1)
உண்மைக் கதைகள்
கைதடிகள்
#773 5(2)
கற்பனை
நம்பிக்கை
#774 5(2)
அரசியல்
ராஜகுமாரனின் நீதி
#776 5(2)
கற்பனை
துயரங்களுக்குள் சிறு தூறல்
#777 5(2)
கற்பனை