சிநேகமுடன்
#788 5(2)
கற்பனை
குழந்தை மனசு
#828 4(2)
பெண்மையக் கதைகள்
மாண்புமிகு மனங்கள்
#789 5(2)
கற்பனை
உலகம் அப்படித்தான்!
#883 5(1)
கற்பனை
போட்டிக்கு அனுப்பாத கதை
#830 4(2)
உண்மைக் கதைகள்
கொலை வழக்கு.
#717 5(3)
பெண்மையக் கதைகள்
அதிர்ஷ்டம்
#790 5(2)
கற்பனை
நான், சங்கீதா மற்றும் இளையராஜா
#885 5(1)
காதல்
வானம்
#840 3(2)
பயண இலக்கியம்
தாயின் வளர்ப்பு
#736 4(3)
கற்பனை
சங்கீதாவின் சங்கீதம்.
#886 5(1)
காதல்
கடவுள் ஏன் கல்லனான்?
#887 5(1)
காதல்
கலியாணமாம் கலியாணம்.
#889 5(1)
காதல்
கர்வம்
#546 5(8)
அறிவியல் புனைவு