புரிதல்
#545 4.4(9)
கற்பனை
பில்கேட்ஸும் பிச்சைக்காரனாவன்
#62 4.9(145)
பயண இலக்கியம்
என் கணிதஆசிரியர்..
#66 4.8(137)
உண்மைக் கதைகள்
ஆனந்த யாழ்...
#153 4.8(64)
கற்பனை
ஷூ
#707 5(3)
கற்பனை
சிங்கப் பெண்ணே
#200 4.9(47)
கற்பனை
மௌனக் குழந்தை
#122 4.8(77)
கற்பனை
வாழ்வு தொடங்குமிடம் நீதானே!!!
#221 4.9(41)
உண்மைக் கதைகள்
சதுரங்கம்
#81 4.9(107)
கற்பனை
பட்டாம்பூச்சி
#285 5(27)
பதின்பருவக் கதைகள்
அந்திமழை பொழிகிறது
#79 4.8(109)
உண்மைக் கதைகள்
ராஜகுமாரனின் நீதி
#776 5(2)
கற்பனை
மன்னனை வென்றான்
#820 4(2)
கற்பனை
அழகான அபத்தங்கள்
#197 4.8(48)
காதல்