செவலை
#638 5(5)
சரித்திரக் கதைகள்
நகராதே நரகம் மிக அருகில்
#608 5(6)
உண்மைக் கதைகள்
சொந்தவீடு
#518 5(9)
உண்மைக் கதைகள்
செகப்பி!!!
#189 4.8(51)
பெண்மையக் கதைகள்
அவன் முடி'வெடுத்தான்
#909 5(1)
காதல்
இணைய காதலும்! இணையாத காதலும்!
#369 4.5(19)
காதல்
பெரிய கருப்பு
#70 5(118)
அமானுஷ்யம்
என் பெயர் யூ - ஷம்ஸ்
#894 5(1)
கற்பனை
சுடுசொல்
#307 4.9(25)
பெண்மையக் கதைகள்
"பரிகாரம்"
#603 5(6)
பெண்மையக் கதைகள்
முடிவில் ஆரம்பம்
#510 5(9)
கற்பனை
ஆண்டாளு இப்ப நம்மாளு
#59 4.9(149)
பெண்மையக் கதைகள்
என்ன மாயம் செய்தாய்
#50 4.8(186)
காதல்
கருப்பு வெள்ளை
#275 4.9(29)
நகைச்சுவை