அறுபதிலும்...
#224 4.9(41)
காதல்
மத்தாப்பின் மறுபக்கம்
#87 5(100)
உண்மைக் கதைகள்
யாரோ யாரோடு யாரோ
#355 4.8(20)
காதல்
என் தேவதை பெண்ணே
#520 4.9(9)
காதல்
உதவிக்கு கிடைக்கும் இறை மரியாதை
#392 4.9(16)
சிறார் இலக்கியம்
ஒரு பூமர் சொன்ன கதை
#691 4(4)
அறிவியல் புனைவு
சின்னச் சின்ன கண்ணிலே
#385 5(16)
உண்மைக் கதைகள்
தனி அறை
#11 5(777)
பயண இலக்கியம்
ஊசல்
#846 5(1)
மர்மம்
ஆகப் பெரும் தண்டனை
#626 5(5)
கற்பனை
வாடகை வீடு
#598 5(6)
உண்மைக் கதைகள்
வெற்றிக் கோப்பை
#539 5(8)
பெண்மையக் கதைகள்
அம்மா எனும் குழந்தை
#374 4.7(18)
நகைச்சுவை
ஹிட்லர் ஓர் கடவுள்
#237 4.9(38)
கற்பனை