குப்பை
#396 4.9(16)
உண்மைக் கதைகள்
உலாத்திய உழவனின் உள்ளம்
#460 4.8(12)
உண்மைக் கதைகள்
பத்தாம் வகுப்பு
#659 5(4)
பதின்பருவக் கதைகள்
இனிய இம்சையே
#424 5(14)
காதல்
மகா மன்னிப்பு
#620 5(5)
கற்பனை
வேர்கள்
#742 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
அமெரிக்கால டே லைட் சேவிங் தொடங்கியாச்சு
#649 4.6(5)
நகைச்சுவை
உணர்வுகள் -vs- உணர்ச்சிகள்
#593 5(6)
கற்பனை
மண(ன)ம்
#746 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
கனவு நனவாகிய பொழுதுகள்
#590 4.7(7)
பெண்மையக் கதைகள்
காதல் எஃப் எம்
#748 5(2)
நகைச்சுவை
பிரம்மதேவரின் மூக்குத்தி
#643 4.8(5)
சாகசம்
ஜோகிமாரா
#751 5(2)
Repeat
அன்பு தாத்தாவுக்கு
#346 5(20)
உண்மைக் கதைகள்