உறவுகள் தொடர்கதை
#862 5(1)
காதல்
வாலும் வாளும்
#471 4.9(11)
சிறார் இலக்கியம்
செயல்
#429 4.5(15)
அரசியல்
புருஷ்
#630 5(5)
காதல்
முடிவில் ஆரம்பம்
#510 5(9)
கற்பனை
அன்பு சூழ் மனது
#662 5(4)
பயண இலக்கியம்
மூன்று அத்தியாவசியங்கள்
#196 5(47)
கற்பனை
கரும்பன்
#817 4(2)
சாகசம்
ஒரு பெண்ணின் கதை
#627 5(5)
கற்பனை
இறந்த காலத்தில் நிகழ்
#331 5(22)
சரித்திரக் கதைகள்
குடும்பத் தலைவன்
#442 4.9(13)
கற்பனை
தாய்மை
#388 4.7(17)
உண்மைக் கதைகள்
பூ பாரம்
#357 4.7(20)
கற்பனை
மடிப் பூக்கள்
#412 4.9(15)
காதல்