Share this book with your friends

THE SPECIAL PERSON OF MY LIFE / एक खास व्यक्ती प्रेमाची THE SPECIAL PERSON OF MY LIFE

Author Name: Aakanksha Laxmikant Patil | Format: Paperback | Genre : Young Adult Fiction | Other Details

या पुस्तकात अनेक लेखक- लेखिकांनी, आपल्या आयुष्यातील खास व्यक्ती बद्दल प्रेम व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे... आयुष्यात एक खास व्यक्ती आपल्यासाठी कायमची खास होऊन जाते....


 यात लेखक- लेखिकांनी  स्वलिखित   क्षण लिहिलेले आहेत. या सर्वांना प्रोत्साहन देणारी एक लेखिका आणि  प्रकाशक आकांक्षा लक्ष्मीकांत पाटील आहेत.

Read More...
Paperback
Paperback 175

Inclusive of all taxes

Delivery

Item is available at

Enter pincode for exact delivery dates

Also Available On

आकांक्षा पाटील

 लेखिकेने अनेक लेखक- लेखिकांना आपले लेख मानण्यासाठी प्रोत्साहित केले. आपली आवड.. आपला आनंद असतो,  असं त्यांचं मत आहे.  आपल्या आवडीतून आपण कमावले पाहिजे आणि स्वावलंबी असावे असेही त्यांना वाटते....

Read More...

Achievements