10 Years of Celebrating Indie Authors

Share this book with your friends

WISHLIST / यादी प्रत्येकाच्या इच्छांची आकांक्षांची WISHLIST

Author Name: Aakanksha Patil | Format: Paperback | Genre : Others | Other Details

 यादी प्रत्येकाच्या इच्छांची आकांक्षांची यात प्रत्येकाने आपल्या इच्छा अगदी मनापासून मांडलेले आहेत..

डिझायर  पब्लिकेशनच्या निर्मात्या आकांक्षा लक्ष्मीकांत पाटील, या नेहमीच नवनवीन गोष्टी शिकण्यासाठी स्वतः  प्रेरित होतात व इतरांनाही करतात. त्यांना लिखाणाची फार आवड आहे. त्या एका आवडीमुळे ते इतरांनाही  लिखाण करण्यासाठी आणि आपल्यातल्या छंद जोपासण्यासाठी प्रेरित करतात.

Read More...
Paperback
Paperback 260

Inclusive of all taxes

Delivery

Item is available at

Enter pincode for exact delivery dates

Also Available On

आकांक्षा पाटील

डिझायर  पब्लिकेशनच्या निर्मात्या आकांक्षा लक्ष्मीकांत पाटील, या नेहमीच नवनवीन गोष्टी शिकण्यासाठी स्वतः  प्रेरित होतात व इतरांनाही करतात. त्यांना लिखाणाची फार आवड आहे. त्या एका आवडीमुळे ते इतरांनाही  लिखाण करण्यासाठी आणि आपल्यातल्या छंद जोपासण्यासाठी प्रेरित करतात.

Read More...

Achievements