வகைமை

इस बेबुनियाद इश्क़ को लफ्ज़ो में बयां न कर पाएंगे   மேலும் வாசிக்க...
355 0 பிடித்தமானவை
बेबुनियाद इश्क़
By Nisha in Poetry
के रुक गया में एक और डगर देख बिखरते रास्ते ना जाने किस मंजिल के व  மேலும் வாசிக்க...
355 0 பிடித்தமானவை
अमन
By Nilesh in Poetry
थोड़ा सा पागल होगा वो थोड़ा सयाना होगा  लेकिन वो सिर्फ मेरा ही द  மேலும் வாசிக்க...
354 1 பிடித்தமானவை
मेरे सपनों का हमसफर
By Reeta pradhan in Poetry
Walls The Society High  Who Shunned The Stranger ,  Concurrently, Walls The Society High  Who Forced To Marry A Stranger !!! Asked To Put On A Veil And Was Raped  மேலும் வாசிக்க...
353 1 பிடித்தமானவை
Why Let Them Define Your Worth ??
By shehrebanu in Poetry
Is it love, when , the one you love, can't feel your love? Is it love, when, you can hear his thoughts, before they become words. Feel his heart beat in yours. When,  மேலும் வாசிக்க...
353 0 பிடித்தமானவை
Is it Love
By Pooja in Poetry
மனம் பிரியா துயரை,  பிரிந் தளித்து சென்றாய்...  என்னவள் உன்னுள  மேலும் வாசிக்க...
352 1 பிடித்தமானவை
என்னவள் உன்னுள் தவறில்லை
By sathya in Poetry
Seasons of Love In the Spring of our lives, Our love was exciting and new, As the snow starts to melt, Our love will always stay true. In the Summer of our lives,   மேலும் வாசிக்க...
352 12 பிடித்தமானவை
Seasons of Love
क्या  बैध्य और क्या हकीम सभी कर चुके मेरा इलाज मैं रोगी था इश्क़  மேலும் வாசிக்க...
352 0 பிடித்தமானவை
रोगी इश्क़ का
By jameel jadugar in Poetry
के वख्त की दहलीज पर रुका हुआ मेरा दिल फिर से मुड़ गया किसी अनजाने   மேலும் வாசிக்க...
350 1 பிடித்தமானவை
मेरा दिल
By Nilesh in Poetry
I wish I could freeze this moment, The moment of we together, Hugging each other tight, While breathing heavily in the cold winter night. Hoping no barrier could tou  மேலும் வாசிக்க...
349 2 பிடித்தமானவை
LET'S FREEZE THE MOMENT
By Dipshikha Mohanty in Poetry
पहली श्वांस भरी थी मैंने तेरी ही कोख में जो तू मुझे छोड़ गई मर जाउ  மேலும் வாசிக்க...
349 1 பிடித்தமானவை
माँ
More you dive in, the more you find. Answers to your questionnaire, the Universe has already defined.That's the magic of science.  மேலும் வாசிக்க...
349 3 பிடித்தமானவை
✨ Magic of science
You're the scar that I try to hide You're the light I search in dark You're the music my heart listen to it You're the pain I welcomed it You're the cure I need it Y  மேலும் வாசிக்க...
349 0 பிடித்தமானவை
You're the one
I have gone crazy for you That face, that smile is all that I can think about What magic do you hold over me? Making me fall in love with you all over again  As swi  மேலும் வாசிக்க...
348 1 பிடித்தமானவை
Crazy in love
By Vibha Deshpande in Poetry
As a true lover  I will not say you some shallow words  but I will give you my deep silence   I will not a assure you to love you  even after death or till the   மேலும் வாசிக்க...
348 0 பிடித்தமானவை
Limit of my love
By Meena Kaushal in Poetry