Crush to Lover
By Sukanya Borah in True Story | வாசிக்கப்பட்டவை: 88 | பிடித்தமானவை: 0
Well i thought that after college I had to take my books and my belongings back with me but i became aware that I had to take my baggage of memories with me. He was our senior. A science student having computer science as his elective subject. He came in our class in the eve of Teachers' Day  மேலும் வாசிக்க...
அன்று வெளியிடப்பட்டது Apr 24,2020 07:53 PM
Party Night.
By Sakshi in Thriller | வாசிக்கப்பட்டவை: 131 | பிடித்தமானவை: 0
these are the days  when no one cared  about the ceilings that were crackling the walls were too shattering paintings were dusty furniture went crooked and books were no longer opened and then there was me lying unmoved on the floor with two empty glasses looking around, I started thinkin  மேலும் வாசிக்க...
அன்று வெளியிடப்பட்டது May 5,2020 03:43 PM
एक तुम थी, एक मै था..
By Piyush Kene in Romance | வாசிக்கப்பட்டவை: 121 | பிடித்தமானவை: 0
एक तुम थी,एक मै था, और आवारा अपनी जिंदगी.. एक हवा से सांस लेते थे,एक चॉकलेट बाट लेते थे,हाथ में हाथ थामे सारा शहर घूम ले  மேலும் வாசிக்க...
அன்று வெளியிடப்பட்டது Jun 15,2020 11:33 PM
सोचा तो था
By ayushi kaushik in Poetry | வாசிக்கப்பட்டவை: 103 | பிடித்தமானவை: 0
सोचा तो था ... आज जो भी है दिल में मैं बोल दूंगी  अगर रिश्ता टूटे तो मैं तोड़ दूंगी  की फिर लौट कर पीछे नहीं देखूंगी द  மேலும் வாசிக்க...
அன்று வெளியிடப்பட்டது Jun 21,2020 11:20 PM
Value urself
By TAMANNA PARMAR in Poetry | வாசிக்கப்பட்டவை: 165 | பிடித்தமானவை: 0
ना आंक अपनी कीमत तू औरो से कम , तू उठ , तू खड़ा हो , तू लड़ अपनी हर जंग।  गिरा दे तुम्हें ना मुश्किलों में है उतना दम , रख  மேலும் வாசிக்க...
அன்று வெளியிடப்பட்டது Mar 22,2020 07:02 PM
The Spark is in You.
By Prachi in Western | வாசிக்கப்பட்டவை: 182 | பிடித்தமானவை: 0
Spark up from within Our interior man Is renewed day after day.     Psychology studies man as a whole unit. A man is divided in parts: body, will, mind, heart & spirit. Normally we go through life without being aware of the parts as separate. Even when conflict arises, he unifies all  மேலும் வாசிக்க...
அன்று வெளியிடப்பட்டது Mar 25,2020 08:23 AM
Love in the times of Corona
By Manasa Sharma in General Literary | வாசிக்கப்பட்டவை: 121 | பிடித்தமானவை: 0
Everything has come to a stand still. Including my to-do lists that I would otherwise obsess about. I don't know what to do and I don't know for how long it will be this way. I went out for a quick evening stroll today. The neighborhood looked a bit different, but nothing seemed out of the ordinary.  மேலும் வாசிக்க...
அன்று வெளியிடப்பட்டது Mar 29,2020 09:20 AM
माफी
By M Tasleem in Poetry | வாசிக்கப்பட்டவை: 125 | பிடித்தமானவை: 0
एक खौफ सा है जो जाता नही एक आहट सा है जो पास आ रहा एक चादर छेदों से भरी लिए मांगता रहा सदा कुछ बचा या सब रीत गया छालों स  மேலும் வாசிக்க...
அன்று வெளியிடப்பட்டது Mar 30,2020 06:11 PM
लाली पावडर लावून मुंबई तयारी झाली, की पुन्हा येतील
By alpesh karkare in General Literary | வாசிக்கப்பட்டவை: 165 | பிடித்தமானவை: 0
हे मुंबई शहर लोकांना रोजगार देणारं आहे, सर्वांचं पोटं भरणार शहर आहे.. एक मात्र नक्की आता स्पष्ट होतंय इथे सर्व येता  மேலும் வாசிக்க...
அன்று வெளியிடப்பட்டது Apr 10,2020 06:48 PM
क्योंकि ये Lockdown है
By Krishna Nandan in Humour & Comedy | வாசிக்கப்பட்டவை: 148 | பிடித்தமானவை: 0
करवटें यूँ ही बदलते सुबह, दोपहर, शाम ढलते पान सिगरेट की अब मचे तलब तबीयत भी हुई डाउन है क्योंकि ये Lockdown है ।न मॉ  மேலும் வாசிக்க...
அன்று வெளியிடப்பட்டது Apr 14,2020 08:40 AM
Into the Light
By Jyothi Annie Mathew in Poetry | வாசிக்கப்பட்டவை: 92 | பிடித்தமானவை: 0
Deep down dark and horrified I was stuck in my own world of a toxicity Where love seemed disrespectful Where life was never a hope I was caught by the web of a toxic relationship Which killed me day by day And then one day from no where  I saw a light  A light that gave me hope But then I   மேலும் வாசிக்க...
அன்று வெளியிடப்பட்டது Apr 16,2020 12:54 PM
Summer
By Manaswini Priya Varanasi in Poetry | வாசிக்கப்பட்டவை: 122 | பிடித்தமானவை: 0
Laying down in my easy chair Under the shade of a tree Thinking of the many summers Of my blissful childhood.. Countless games with my cousins Puzzles, crosswords and business Watching gully cricket on the roads Many visits to the houses of my friends.. Licking the street vendor's icy kulfi Made o  மேலும் வாசிக்க...
அன்று வெளியிடப்பட்டது May 13,2020 09:22 AM
Heartbroken
By Meghna Dutta in Romance | வாசிக்கப்பட்டவை: 133 | பிடித்தமானவை: 0
Her world shattered into pieces as she saw him crashing his lips on another girl's ones. Her small protected world crumbled down to nothingness as she saw him single- handedly destroy her. Her head was reeling, her hands numb, the numbness slowly spread to fill the void in her heart. All the late ni  மேலும் வாசிக்க...
அன்று வெளியிடப்பட்டது May 15,2020 03:35 PM
जीवन में सफलता के मंत्र
By ramashery in General Literary | வாசிக்கப்பட்டவை: 89 | பிடித்தமானவை: 0
संसार में सभी व्यक्ति अपने जीवन  में सुख शांति धन वैभव पाने के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा संघर्ष करता है उ  மேலும் வாசிக்க...
அன்று வெளியிடப்பட்டது May 17,2020 03:57 PM
FEARLESS
By shelja gupta in Poetry | வாசிக்கப்பட்டவை: 96 | பிடித்தமானவை: 0
Today I set myself free  from the past, the present image i fear  has yet to be surpassed, I'm not afraid, I promise I will  stand to the last .  I hope it's not the end  because changes are yet to impend.  The war I have  chosen to fight,  I hope I make it ri  மேலும் வாசிக்க...
அன்று வெளியிடப்பட்டது May 31,2020 01:45 PM