10 Years of Celebrating Indie Authors

Dr.Surendra

Doctor, Writer, Poet, Painter, Song Writer.
Doctor, Writer, Poet, Painter, Song Writer.

Achievements

संभा

Books by डॉ.सुरेंद्र लभडे

माझ्या काल्पनिकतेतून साकारलेल्या परंतू वास्तव्याचा आधार घेत, मराठी भाषेच्या अवजड शब्दांची तडजोड करून पूर्णत्वास नेलेल्या आणि गुन्हेगारी क्षेत्रातील अनेक गोष्टींचा रहस्य

Read More... Buy Now

स्पंदन

Books by डॉ. सुरेंद्र लभडे

जीवनातील वेगवेगळ्या वळणांवरील नवनवीन अनुभवांचा, आठवणींचा आणि कल्पकतेचा कुंभ मी शब्दरूपी अमृताने भरण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न केला आहे. यातील काही अमृत गोड हवेसे वाटणारे आह

Read More... Buy Now

Edit Your Profile

Maximum file size: 5 MB.
Supported File format: .jpg, .jpeg, .png.
https://notionpress.com/author/