10 Years of Celebrating Indie Authors

Share this book with your friends

Jiddejigar - Katha Matitalya Natyanchee , Katha Swapnanchya Pathlagachee . / जिद्देजिगर - कथा मातीतल्या नात्यांची, कथा स्वप्नांच्या पाठलागाची .

Author Name: Mr. Prasad Prakash Tupache | Format: Paperback | Genre : Literature & Fiction | Other Details

“जिद्देजिगर- कथा मातीतल्या नात्यांची , कथा स्वप्नांच्या पाठलागाची ” हा कथासंग्रह लहाणपणीच्या निरागस स्वप्नांना वास्तवाचे भान देऊन जीवनप्रेरणा प्रकाशमान करणारा मुक्त विचार आहे. आपली परिस्थिती कशीही असो , ती स्थिती आपण आपल्या जिद्द, विश्वास आणि अखंड प्रयत्नांनी कशी विकसीत करू  शकतो याचं हे छोटंस प्रारूप आहे.काही बालह्ट्ट , त्यातुन निर्माण झालेली ईच्छाशक्ती , ते ह्ट्ट पुर्ण करण्यासाठी कित्येकानी निर्व्याज प्रेमातुन केलेली मदत आणि ह्ट्ट पुर्ण झाल्यानंतर निर्माण झालेला पुर्तीचा आनंद ,हे सगळं वर्णन  साध्यासोप्या भाषेत सांगण्याचा एक छोटा प्रयत्न याठिकाणी केला गेला आहे . आशा करतो हा कथासंग्रह आपल्याला आवडेल. 

Read More...
Paperback
Paperback 1200

Inclusive of all taxes

Delivery

Item is available at

Enter pincode for exact delivery dates

Also Available On

श्री. प्रसाद प्रकाश तुपचे .

श्री. प्रसाद प्रकाश तुपचे हे अभियंते असुन आपल्या स्रुजनशीलतेला विकसीत करण्यासाठी विविध विषयांवर आपल्या साध्या , सरळ आणि मुक्त विचारांतुन लेखन करतात . आजपावेतो ऊद्योग , कौशल्य विकास आणि कविता याविषयी त्यांनी लेखन केले आहे . अभिव्यक्तीची सम्रुद्धी आपल्या प्रत्येक वाचकांपर्यंत पोहोचावी याकरीता आपल्या लेखनशैलीमधे नेमके शब्द येण्यासाठी प्रयत्न केले जातात . आशा करू , आपल्याला हे लेखन मनापासुन आवडेल.  

Read More...

Achievements