Share this book with your friends

Muṅgyā.. / मुंग्या…

Author Name: Dr Renji Issac | Format: Paperback | Genre : Poetry | Other Details

z to A हे पुस्तक लेखकाने प्रकाशित केले आणि मराठीत मुंग्या….' या नावाने अनुवादित केले. मला आशा आहे की साधी गाणी सादरकर्त्यांमध्ये दयाळू, मजेदार आणि हलके हास्य निर्माण करतील. हे कदाचित पहिले पुस्तक आहे जे इंग्रजीतून अनेक भाषांमध्ये अनुवादित केले जाऊ शकते.

Read More...
Paperback
Paperback 123

Inclusive of all taxes

Delivery

Item is available at

Enter pincode for exact delivery dates

Also Available On

Dr. रेन्जी इसाक

डॉ. रेन्जी आयझॅक हे इंग्रजी आणि मल्याळम भाषेतील पन्नासहून अधिक पुस्तकांचे लेखक आहेत. काव्यसंग्रह, कादंबरी, संशोधन पुस्तिका, स्व-मदत पुस्तके आणि इतर उल्लेखनीय योगदान कला आणि शिक्षण क्षेत्रात केले आहे. काही पुस्तके परदेशी भाषांमध्ये अनुवादित होत आहेत

Read More...

Achievements

+1 more
View All