மறைந்த சூரியனுக்கு ஒரு சமர்ப்பணம்

By Prijith David in Poetry
| 0 min read | 98 വായിക്കുന്നു | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 0| Report this story
X
Please Wait ...