Share this book with your friends

Pushpa-Yog / पुष्प-योग

Author Name: Pushpa Upadhye | Format: Paperback | Genre : Poetry | Other Details

आयुष्यात आपण अनेक पैलूचा शोध घेतो.काव्यमय जगात जीवनातील एक असीम आनंद दरवळणारा एक गंध आहे. ज्यांच्यामुळे मला हे आत्मिक सुख व समाधान मिळाले त्यांची मी अत्यंत ऋणी आहे. हे सर्व श्रेय थोऱ्या मोठ्यांना आहे. त्याची जाण म्हणून मी हे काव्य पुष्प नम्रतेने अर्पित आहे. 

- श्रीमती पुष्पा उपाध्ये.

Read More...
Paperback
Paperback 150

Inclusive of all taxes

Delivery

Item is available at

Enter pincode for exact delivery dates

Also Available On

पुष्पा उपाध्ये

कवियित्री

Read More...

Achievements

+3 more
View All